Prijzen en terugbetaling

 

Eerste consult: €60 (één uur)

Vervolgconsult: €30

  

Terugbetaling mogelijk:

CM: €40 na 4 consulten

OZ: €30 na 2 consulten indien BMI groter of gelijk aan 25

Liberale mutualiteit: €60 na 4 consulten

Vlaams & Neutraal ziekenfonds: €50 per kalenderjaar