Werkwijze

We starten met een eerste lang gesprek waarin ik naar je verhaal luister.

We overlopen je voedingsgewoonten. Ik geef je uitleg en inzichten, samen brengen we aanpassingen aan. Je krijgt materiaal mee zodat je thuis meteen aan de slag kan.

Na twee weken zien we elkaar weer. We bekijken hoe het praktisch loopt en hoe je je erbij voelt. We diepen bepaalde zaken nog verder uit.

Daarna volgen nog minstens twee gesprekken om het geleerde stap voor stap in de praktijk om te zetten.

Na deze vier gesprekken evalueren we hoe het gaat: wat is er in positieve zin veranderd en wat zijn de werkpunten. Er is mogelijkheid tot verdere opvolging.

Uit ervaring weet ik dat gewoonten niet op één twee drie veranderen, dus neem er je tijd voor en gaandeweg zal je je steeds beter voelen.

Ik ben aangesloten bij het RIZIV, afhankelijk van het ziekenfonds is er mogelijkheid tot terugbetaling.