voeling met voeding

Raak jij nog wijs uit alle diëten en gezondheidsrages?

Wil je leren voelen wat JIJ nodig hebt?

Werkwijze


We starten met een uitgebreid gesprek waarin ik naar je verhaal luister. We overlopen je voedingsgewoonten. Ik geef je uitleg en inzichten, samen brengen we haalbare aanpassingen aan. Je krijgt materiaal mee zodat je thuis meteen aan de slag kan.

Na twee weken zie ik je weer. We bekijken hoe het praktisch loopt en hoe je je erbij voelt. We diepen bepaalde zaken verder uit. Daarna volgen nog minstens twee gesprekken.

Na deze vier gesprekken evalueren we hoe het gaat: wat is er in positieve zin veranderd en welke zijn de werkpunten. Er is mogelijkheid tot verdere opvolging.

Uit ervaring weet ik dat gewoonten niet op één-twee-drie veranderen, dus neem er je tijd voor en gaandeweg zal je je steeds beter voelen.


Tarieven en terugbetaling


Eerste consult: €65 (één uur)
Vervolgconsult: €38 (half uur)

Online sessies zijn mogelijk

Ik ben aangesloten bij het RIZIV, terugbetaling volgens ziekenfonds:

CM: 4 x €10 per kalenderjaar
Helan: €25 per kalenderjaar
Solidaris: 4 x €10 per kalenderjaar
VNZ: 5 x €10 per kalenderjaar
LM: 6 x €5 per kalenderjaar

Ik voorzie hiervoor de nodige documenten.